ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดกิจกรรม Update Technology เสริมความรู้ทางวิชาการให้กับสื่อมวลชน
เรื่อง Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก?
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ SYN HUB Co-Working Space พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น ๔ ประตูน้ำ

เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) กับการประยุกต์ใช้ธุรกิจด้านการเงิน FinTech โดย ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ เนคเทค

source

Tell Us All About It!
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search